Alzheimerova choroba a testosteron

Není sporu o tom, že na nás čekají na každém rohu zdravotní rizika včetně civilizačních chorob. Jednou z nich je i stále se rozrůstající Alzheimerova choroba.

Pohled do historie

Alzheimerovu chorobu objevil v roce 1906 Dr. Alois Alzheimer, po kterém byla nemoc později pojmenována. Tento doktor si všiml podivných skutečností úmrtí ženy s neobvyklým duševním onemocněním.

Objevil dva hlavní rysy Alzheimerovy choroby, mezi které patří spleti a plaky v mozku a ztráta nervového spojení mezi buňkami. Tyto rysy jsou dodnes považovány jako jedny z hlavních.

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění postihující mozek. Postupně dochází k poruchám paměti a poškození kognitivní, intelektuální a fyzické schopnosti.

Mezi kognitivní funkce patří myšlení, paměť a úsudek.

Alzheimerovou chorobou trpí především senioři nad 65 let. U této skupiny osob je to nejčastější typ demence.

Problémem je včasná diagnostika. Nemoc není zachycena včas a v prvotní fázi si jí ani postižený nevšimne. Nejprve se zhoršuje krátkodobá paměť a postižená osoba začíná mít problém s osobní hygienou a péčí o domácnost.

K těmto příznaků se přidává v pozdější fázi nemoci problém s vyjadřováním, dokončením myšlenek a zmatenost.

Mění se osobnost jednotlivce, a nakonec se o sebe nedokáže dotyčný sám o sebe postarat vůbec.

Jaká je příčina a jaké jsou rizikové faktory Alzheimerovy choroby?

Celková příčina této nemoci neexistuje. Rizikové faktory nemoci jsou známé, ale samostatně tuto nemoc nemohou vyvolat.

Svou roli hraje věk a blízcí příbuzní trpící touto chorobou. Riziko onemocnění se pak až čtyřikrát zvyšuje. Trpíte onemocněním ovlivňujícím cirkulaci krve? Pokud trpíte cukrovkou, vysokým krevním tlakem či onemocněním srdce, je riziko výskytu choroby vyšší.

Vedle těchto rizikových faktorů hraje svou roli také alkohol a kouření. Nebezpečné v souvislosti s možností výskytu Alzheimerovy choroby je poranění hlavy nebo deprese.

Méně ohrožení lidé mají vyšší úroveň vzdělání. Roli zde hraje úroveň psychické aktivity.

Mezi hladinou testosteronu a Alzheimerovou chorobou lze najít souvislost!

Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a testosteronem může být větší, než se může na první pohled zdát. V případě, že má starší muž nízkou hladinu testosteronu, může to signalizovat počátky Alzheimerovy choroby.

Jedna univerzita v Hongkongu provedla studii u 153 osob čínské národnosti. Tito muži byli sledování po dobu jednoho roku a výsledek byl jednoznačný.

U třetiny těchto mužů byly zjištěny známky mírného kognitivního poškození. V následujícím roce deset z nich trpělo Alzheimerovou chorobou. Ze vzorků krve bylo jasně patrné, že všichni tito muži měli nízkou hladinu testosteronu.

Svoji roli hraje i kombinace s vysokým krevním tlakem.

Roli testosteronu při výskytu Alzheimerově chorobě si můžete přečíst také v odborné studii.

Závěr:

Alzheimerova choroba je široké téma, které bychom mohli popisovat v několika článcích nebo bychom mohli vytvořit samostatný seriál. V tomto článku jsme se ale zaměřili na základní informace, a především na souvislost s testosteronem.

Nízká hladina testosteronu ještě neznamená jistotu onemocnění touto chorobou, ale minimálně jistá spojitost se dá najít. Bude zapotřebí dalších studií, abychom nemoc zcela pochopili.

O nás

Naším cílem bylo vytvořit kvalitní produkt a služby okolo něj, které pomáhají dělat život lepší či jednodušší. Produkt, za který se nikdy nebudeme stydět a který budeme sami používat. Dali jsme si za cíl vytvářet dlouhodobé a hlavně spokojené zákazníky. Spokojenost kupujícího je vždy na prvním místě, protože víme, že nejlepší reklama je vždy pozitivní recenze či doporučení spokojeného zákazníka.

více o nás