Nacházíte se zde: Úvod Blog Zdraví Podívejme se na zdravou erekci komplexně: erektilní dysfunkce a jejich účinné metody léčby

Podívejme se na zdravou erekci komplexně: erektilní dysfunkce a jejich účinné metody léčby

Radka Žiakova
19. 4. 2024
Erekce je jedním z klíčových aspektů mužské sexuální funkce a její zdraví má přímý dopad na kvalitu života mužů. V současné době se stále více mužů potýká s problémy s erekcí, které mohou být způsobeny různými faktory, od psychologických až po fyziologické.
Podívejme se na zdravou erekci komplexně: erektilní dysfunkce a jejich účinné metody léčby

Erektilní dysfunkce může významně ovlivnit sebevědomí mužů, jejich vztahy a celkovou pohodu. V tomto článku se podíváme na to, co je to zdravá erekce, jaké jsou nejčastější příčiny problémů s erekcí a jak lze tyto problémy účinně řešit.

Naším cílem je poskytnout ucelený pohled na toto téma a pomoci mužům lépe porozumět jejich tělu a podpořit je při hledání řešení, která jim pomohou udržet nebo obnovit zdravé sexuální funkce.

Co je to erekce

Erekce je fyziologický proces, při kterém dochází ke zvýšenému průtoku krve do penisu, což vede k jeho zvětšení, ztuhnutí a erekci. Tento jev je předpokladem pohlavního styku a reprodukce, ale může k němu dojít i nezávisle na sexuální stimulaci, například během spánku.

Anatomický a fyziologický pohled

Penis se skládá ze tří válcovitých těles: dvou kavernózních těles (corpora cavernosa) a jednoho houbovitého tělesa (corpus spongiosum), v němž se nachází močová trubice a ejakulační kanál.

anatomie_mocova_ejakulacna_trubice

Erekce začíná, když jsou nervové signály z mozku nebo z penisu samotného přenášeny do hladkých svalů ve stěnách tepen, které přivádějí krev do dutého tělesa. Tyto signály způsobí uvolnění hladkých svalů, což vede k rozšíření tepen a zvýšení průtoku krve do dutého tělesa.

Když jsou kavernózní tělesa naplněna krví, zvyšuje se tlak v penisu, což omezuje odtok krve žilami. Tento mechanismus zajišťuje, že penis zůstává pevný a vztyčený. 

Erekce ustoupí, když signály z mozku nebo penisu způsobí uvolnění hladkých svalů a otevření žilních cest, čímž se obnoví normální průtok krve a penis se vrátí do uvolněného stavu.

Hormonální vliv na erekci

Hormonální vliv na erekci je komplexní a zahrnuje více hormonů, které významně ovlivňují mužské sexuální funkce. Mezi klíčové hormony, které hrají roli v procesu erekce, patří zejména testosteron, ale také další hormony, jako je prolaktin, oxytocin, a také růstový hormon a alfa-melanocyty stimulující hormon (α-MSH).

Testosteron je primární mužský pohlavní hormon, který je produkován především ve varlatech. Má zásadní vliv na libido, tj. sexuální touhu, a hraje klíčovou roli v procesu erekce. Testosteron ovlivňuje hladké svaly penisu a pomáhá při uvolňování těchto svalů, což umožňuje průtok krve do kavernózních těles a následnou erekci. Nízká hladina testosteronu může vést ke snížení libida a problémům s erekcí.

Prolaktin je hormon produkovaný hypofýzou, jehož vysoké hladiny mohou negativně ovlivňovat sexuální funkce, včetně snížení libida a erektilní dysfunkce. Hyperprolaktinemii neboli zvýšenou hladinu prolaktinu může způsobit řada faktorů, včetně nádorů hypofýzy. Léčba hyperprolaktinémie často vede k obnovení normálních sexuálních funkcí.

Oxytocin, známý jako hormon lásky nebo hormon dobré nálady, se podílí na mnoha sociálních a reprodukčních procesech. Jeho role v erekci souvisí se schopností podporovat sexuální potěšení a intimitu. Ačkoli přímý účinek oxytocinu na erekci není dosud zcela objasněn, předpokládá se, že může zlepšovat erektilní funkci tím, že zvyšuje sexuální motivaci a emoční blízkost mezi partnery.

vasen_postel_par

Alfa-melanocyty stimulující hormon (α-MSH) a růstový hormon (GH) mohou mít vliv na sexuální funkce, ale jejich přesný mechanismus a vliv na erekci jsou stále předmětem zkoumání. α-MSH ovlivňuje centrální nervový systém a může modulovat sexuální chování, zatímco GH může pozitivně ovlivňovat celkovou fyzickou zdatnost, což by mohlo nepřímo zlepšit sexuální výkonnost. 

K podrobnějšímu pochopení těchto procesů je však stále zapotřebí konkrétnějších studií nebo vědeckých prací, které by se těmito mechanismy podrobně zabývaly.

Hormonální rovnováha je obecně pro zdravou sexuální funkci u mužů klíčová. Poruchy hladin těchto hormonů mohou vést k sexuálním dysfunkcím, včetně erektilní dysfunkce.

Jak se projevuje zdravá erekce

Zdravá erekce je přirozený fyziologický proces, který umožňuje muži dosáhnout a udržet dostatečnou tuhost penisu pro pohlavní styk nebo jiné sexuální aktivity. Projevuje se řadou anatomických a fyziologických změn v penisu, které jsou výsledkem složité interakce mezi nervovým systémem, cévním systémem, hormonální rovnováhou a psychologickými faktory.

Fáze zdravé erekce:

 1. Sexuální stimulace. Erekce začíná sexuální stimulací, která může být fyzická (dotek), vizuální (vidění), sluchová (slyšení) nebo imaginativní (myšlení na sexuálně vzrušující situace). Tato stimulace vede k aktivaci nervových drah v mozku a v penisu.
 2. Nervová odezva. Stimulace vyvolává nervové signály z mozku a míchy směrem k penisu, což vede k uvolnění hladkých svalů v cévách a kavernózních tělískách penisu. Tím se umožní průtok krve do těchto struktur.
 3. Zvyšuje průtok krve: Když se arterioly rozšíří, krev může volně proudit do kavernózních těles, což způsobí, že se penis naplní krví, zvětší se a ztuhne. Tlak v dutých tělesech se zvyšuje, což omezuje odtok krve a udržuje erekci.
 4. Udržení erekce: Udržení erekce během sexuální aktivity závisí na udržení průtoku krve a omezení jejího odtoku. Aby erekce vydržela, musí hladké svaly penisu zůstat uvolněné.
 5. Ukončení erekce: Po sexuální aktivitě nebo po ukončení stimulace se hladké svaly opět stáhnou, čímž umožní odtok krve z penisu a návrat do flacidního (uvolněného) stavu.

Charakteristiky zdravé erekce:

 • Dostatečná tuhost: penis dosahuje tuhosti, která je dostatečná pro průnik a pohlavní styk.
 • Rychlá reakce: Erekce se obvykle dostaví rychle po zahájení sexuální stimulace.
 • Udržitelnost: Erekce trvá dostatečně dlouho, aby uspokojila sexuální potřeby obou partnerů.
 • Kontrola: Muž má relativní kontrolu nad začátkem a koncem erekce.

Ranní erekce

Ranní erekce, známá také jako "morning wood" nebo nocturnal penile tumescence (NPT), je jev, při kterém dochází u mužů k nechtěné erekci během spánku nebo po probuzení. Tento typ erekce nesouvisí přímo se sexuální stimulací nebo erotickými sny. 

Ranní erekce je přirozený fyziologický proces, který signalizuje zdravou funkci nervového a cévního systému v penisu. Výskyt ranní erekce je běžný u mužů všech věkových kategorií, včetně dětí a starších mužů, a může se objevit i vícekrát během noci.

Noční erekce

Noční erekce, stejně jako ranní erekce, se objevuje během REM (Rapid Eye Movement) fáze spánku, kdy jsou sny nejintenzivnější. Tyto erekce mohou trvat několik minut až hodinu a jsou normální součástí zdravého spánkového cyklu. Noční erekce přispívají ke zdravému prokrvení penisu a pomáhají udržovat erektilní funkci.

Ranní a noční erekce jsou důležitými ukazateli mužského zdraví. Jejich pravidelný výskyt naznačuje, že muž má zdravou hladinu testosteronu a dobrou funkci cév a nervů v penisu. 

Na druhou stranu, pokud muž přestane mít ranní nebo noční erekci, může to být časný signál zdravotního problému, jako je erektilní dysfunkce nebo jiné základní zdravotní potíže. V takovém případě je důležité poradit se s lékařem, aby určil příčinu a našel vhodnou léčbu.

Nejčastější problémy s erekcí

Mezi nejčastější typy problémů s erekcí patří oslabená erekce, pomalá erekce, krátká erekce a trvalá erekce. Podívejme se na každý z těchto problémů podrobněji:

Oslabená erekce: 

Tento typ erekce je charakterizován nedostatečným ztopořením, kdy penis nedosahuje plné pevnosti nebo ztopoření. Oslabená erekce může být způsobena psychologickými faktory, jako je stres, nejistota nebo úzkost, ale může také signalizovat přítomnost zdravotních problémů, jako jsou cévní poruchy nebo hormonální nerovnováha.

ruka_uvadly_kaktus

Pomalá erekce: 

V tomto případě dochází k erekci pomaleji než obvykle. Tento problém může souviset s nedostatečným sexuálním vzrušením, ale může také naznačovat možné zdravotní problémy, jako je kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovka. Pomalá erekce může mít významný dopad na sexuální aktivitu a uspokojení.

Krátká erekce: 

Jedná se o situaci, kdy muž dosáhne erekce, ale ta netrvá dostatečně dlouho na to, aby mohl mít pohlavní styk. Tento problém je často spojen s předčasnou ejakulací a může být vyvolán psychologickými příčinami, jako je vysoký psychický tlak nebo úzkost z výkonu, ale může také naznačovat fyzické zdravotní problémy.

Trvalá erekce:

Tento vzácný, ale závažný problém, známý jako priapismus, se vyznačuje dlouhotrvající a často bolestivou erekcí, která neustupuje ani po sexuální aktivitě nebo výrazném sexuálním vzrušení. Tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, protože může vést k trvalému poškození penisu a dlouhodobé erektilní dysfunkci.

Erektilní dysfunkce a její časté příčiny

Erektilní dysfunkce (ED) je stav, kdy muž nemůže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečně pevnou k pohlavnímu styku. Jedná se o běžný problém, který může negativně ovlivnit sebevědomí muže i jeho vztahy. 

Příznaky erektilní dysfunkce

Mezi příznaky patří:

 • schopnost dosáhnout erekce pouze příležitostně
 • neschopnost udržet erekci dostatečně dlouho pro sex, 
 • úplná neschopnost dosáhnout erekce. 

Erektilní dysfunkce může být příznakem jiných zdravotních problémů nebo vedlejším účinkem některých léků. 

Příčiny erektilní dysfunkce

Mezi nejčastější příčiny patří:

Cévní problémy: nedostatečný průtok krve do penisu je často hlavní příčinou ED. Tento problém může být způsoben aterosklerózou, což je stav, kdy jsou cévy zúžené nebo ucpané usazeninami.

Neurologické poruchy: poškození nervů vedoucích k penisu může zabránit dosažení nebo udržení erekce. Příkladem může být roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba nebo poranění míchy.

Endokrinní onemocnění: onemocnění, která ovlivňují hormonální rovnováhu, jako je diabetes mellitus, mohou způsobit ED. Cukrovka může poškodit nervy a cévy, což vede k problémům s erekcí.

Psychologické faktory: Stres, úzkost, deprese, nejistota, nízké sebevědomí a další psychické problémy mohou mít také významný vliv na sexuální funkce.

deprese_muž_stres

Některé léky: MUDr. Barbora Vašečková ve své disertační práci Kapitoly z moderní psychologie uvádí, že "deprese způsobuje poruchy sexuality, sexuální problémy způsobuje deprese, pokud je deprese léčena, může léčba zlepšit problémy v sexuálním životě způsobené depresí, ale přinést nové, způsobené léky.". Některá antidepresiva mohou v souvislosti s léčbou představovat riziko sexuální dysfunkce.

Životní styl a chování: kouření, nadměrné pití alkoholu, nezdravá strava a nedostatek fyzické aktivity mohou přispívat k erektilní dysfunkci.

Kdy je čas vyhledat odbornou pomoc

V některých životních situacích se můžete cítit nepříjemně nebo mít zdravotní problémy, které nedokážete vyřešit vlastními silami. V takových případech je důležité neodkládat návštěvu lékaře a vyhledat odbornou pomoc. 

V následujících odstavcích se podrobně podíváme na situace, kdy je nutné obrátit se na lékaře, a na přehled možných lékařských řešení erektilní dysfunkce.

Identifikace situací, kdy je nutné kontaktovat lékaře.

Existuje několik důležitých ukazatelů, které by vás měly motivovat k vyhledání lékařské pomoci v případě erektilní dysfunkce. Patří mezi ně:

 • pravidelné problémy s dosažením nebo udržením erekce, které trvají déle než několik týdnů nebo měsíců.
 • pokud se ED objeví náhle a není k tomu zřejmý důvod, například změna životního stylu nebo stres.
 • erektilní dysfunkce je doprovázena dalšími příznaky, jako jsou pánevní bolesti, potíže s močením nebo změny sexuální touhy.
 • zdravotní problémy, jako je cukrovka, srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak, které mohou souviset s ED.

Přehled možných lékařských řešení erektilní dysfunkce

Léčba erektilní dysfunkce závisí na její příčině a může zahrnovat různé přístupy:

Perorální léky: Mezi nejčastěji předepisované léky patří inhibitory fosfodiesterázy typu 5, jako je sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) a vardenafil (Levitra), které pomáhají zvýšit průtok krve v penisu.

Injekce nebo uretrální čípky: léky aplikované přímo do penisu mohou být účinné v případech, kdy perorální léky nefungují.

Vakuové erekční pumpy: tato zařízení vytvářejí kolem penisu podtlak, který stimuluje průtok krve a umožňuje dosáhnout erekce.

Psychoterapie: v případech, kdy je ED způsobena psychologickými faktory, může být účinným řešením psychoterapie.

Chirurgické řešení:V některých případech může být nutná chirurgická implantace penisových implantátů.

Je důležité, abyste o svých problémech otevřeně hovořili se svým lékařem, který vám může navrhnout nejvhodnější léčbu pro vaši konkrétní situaci. Pamatujte, že vyhledání odborné pomoci je prvním krokem k návratu ke zdravému a spokojenému sexuálnímu životu.

Psychologické aspekty a erekce

Psychologické faktory hrají důležitou roli v sexuální výkonnosti a schopnosti dosáhnout a udržet erekci. Stres, úzkost, deprese a další psychické stavy mohou významně ovlivnit sexuální funkce, což může vést k erektilní dysfunkci (ED).

V této části se budeme zabývat vlivem psychologických faktorů na sexuální výkonnost a představíme některé techniky a strategie, které mohou pomoci zlepšit psychickou pohodu, a tím i schopnost dosáhnout zdravé erekce.

Vliv stresu a úzkosti na sexuální výkonnost

Stres a úzkost mohou mít negativní dopad na sexuální výkonnost z mnoha důvodů. Mohou narušit hormonální rovnováhu, snížit libido a omezit průtok krve penisem, což jsou klíčové faktory potřebné k dosažení a udržení erekce. 

Psychologický stres může navíc vést ke zvýšenému svalovému napětí, které může sexuální aktivitu dále komplikovat. Stres a úzkost mohou také způsobit, že se jedinci více soustředí na své obavy ze selhání, čímž vzniká začarovaný kruh, který může erektilní dysfunkci ještě zhoršit.

par_v_posteli_strach_neuspech

Techniky a strategie pro zlepšení psychické pohody

Existuje několik technik a strategií, které mohou pomoci zmírnit psychický tlak a zlepšit schopnost dosáhnout zdravé erekce. Patří mezi ně:

Relaxační techniky: techniky jako hluboké dýchání, meditace nebo jóga mohou pomoci snížit stres a úzkost a zlepšit celkovou duševní pohodu.

Psychoterapie: rozhovor s terapeutem může pomoci identifikovat a řešit příčiny stresu, úzkosti nebo deprese, které mohou ovlivňovat sexuální funkce.

Fyzická aktivita: pravidelné cvičení může zlepšit fyzickou kondici, zvýšit sebevědomí a snížit hladinu stresu, což může pozitivně ovlivnit sexuální výkonnost.

Zlepšení komunikace s partnerem: otevřená a upřímná komunikace s partnerem může pomoci snížit tlak na výkon a zlepšit vzájemnou intimitu a porozumění.

Jak pomoci muži s erekcí (tipy pro sexuální partnery)

Pokud má váš partner problémy s erekcí, může to být pro oba obtížná situace, která vyžaduje trpělivost, pochopení a podporu. Zde je několik tipů, jak mu můžete pomoci:

Otevřená komunikace: je důležité, abyste otevřeně a upřímně komunikovali o tom, jak se cítíte a co od sebe navzájem potřebujete. Vyhněte se obviňování nebo zahanbování a zaměřte se na konstruktivní dialog.

Vzdělávejte se: seznamte se s erektilní dysfunkcí, jejími příčinami a možnostmi léčby. Čím více toho budete vědět, tím lépe budete schopni svému partnerovi pomoci a pochopit, čím prochází.

Podpora při vyhledání odborné pomoci: povzbuďte partnera, aby vyhledal lékařskou pomoc. Můžete mu nabídnout, že s ním půjdete na konzultaci, pokud si to přeje.

Zaměřte se na jiné formy intimity: Sex není jediným způsobem intimity. Prozkoumejte i jiné formy fyzické intimity, jako jsou masáže, polibky, objetí nebo společná sprcha.

Experimentování v ložnici: vyzkoušejte nové sexuální aktivity, které nevyžadují tvrdou erekci, nebo používejte erotické pomůcky určené ke zvýšení vzrušení a potěšení pro oba.

Pozitivní posilování: posilujte sebevědomí svého partnera tím, že mu řeknete, co na něm obdivujete a milujete, a to nejen v sexuální oblasti.

Zvládání stresu a úzkosti: pomozte mu najít způsoby, jak stres a úzkost zvládat, ať už pomocí relaxačních technik, meditace nebo společných aktivit, které máte oba rádi.

Zdravý životní styl: Podporujte zdravý životní styl, který zahrnuje vyváženou stravu, pravidelný pohyb a dostatek spánku, což může mít pozitivní vliv na sexuální funkce.

Trpělivost a pochopení: buďte trpěliví a dejte partnerovi najevo, že ho podporujete, ať se děje cokoli. Změny nepřijdou ze dne na den, ale společnou podporou můžete překonat i tyto výzvy.

porozumeni_partnerka_komunikace

Nezapomeňte, že každý vztah a situace jsou jedinečné a to, co funguje u jednoho páru, nemusí nutně fungovat u druhého. Klíčem k úspěchu je otevřenost, podpora a ochota spolupracovat jako tým.

Zdravý životní styl = zdravá erekce

Jak jsme již uvedli, zdravý životní styl je klíčem k celkové pohodě a má přímý vliv na naši fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Jedním z hlavních pilířů zdravého životního stylu je zajištění dostatečného množství kvalitního spánku a odpočinku a také omezení nebo vyloučení faktorů, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví, jako je alkohol a kouření. 

V následujících odstavcích se na tyto aspekty a jejich význam pro udržení zdravého životního stylu podíváme blíže.

Důležitost dostatečného spánku a odpočinku

Dostatečný spánek je nezbytný pro regeneraci těla a mysli a je důležitým faktorem pro udržení optimálního zdraví a prevenci různých zdravotních problémů. Kvalitní spánek pomáhá zlepšovat paměť, koncentraci, zvyšuje schopnost učení a podporuje emoční stabilitu

Naopak nedostatek spánku může vést ke zvýšenému riziku chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární problémy, cukrovka a obezita, a také k negativním účinkům na duševní zdraví, včetně zvýšeného rizika deprese a úzkosti.

Ovlivnění nebo odstranění negativních faktorů (alkohol, kouření).

Dalším klíčovým aspektem zdravého životního stylu je absence alkoholu a tabáku. Pravidelná konzumace alkoholu a kouření mají škodlivý vliv na celkové zdraví a zvyšují riziko různých onemocnění, včetně rakoviny, kardiovaskulárních a respiračních problémů.

Kvalitu spánku negativně ovlivňují také alkohol a tabák, což může mít za následek další zdravotní komplikace. Omezení nebo úplné vyřazení těchto látek z vašeho života může významně přispět k lepšímu fyzickému zdraví, zlepšení kvality spánku a celkové pohody.

alkohol_neuspech_kouření

Výživa a její vliv na sexuální výkonnost

Správná výživa hraje klíčovou roli při udržování zdravé sexuální funkce a výkonnosti. Konzumace potravin bohatých na antioxidanty, minerály a esenciální mastné kyseliny může pozitivně ovlivnit erekci a celkové sexuální zdraví.

Potraviny bohaté na antioxidanty a jejich přínosy

Antioxidanty jsou látky, které chrání buňky před poškozením způsobeným volnými radikály. Tyto škodlivé molekuly mohou ovlivňovat cévní systém. 

Potraviny bohaté na antioxidanty, jako jsou tmavé bobuloviny (borůvky, maliny), hořká čokoláda, ořechy, semínka, zelená listová zelenina (špenát, kapusta) a ovoce bohaté na vitamin C (pomeranče, kiwi), mohou zlepšit krevní oběh a podpořit zdravou erekci. Antioxidanty navíc podporují celkové zdraví cév a srdce, což je pro sexuální výkonnost stejně důležité.

Význam zinku, selenu a omega-3 mastných kyselin

Zinek je minerál, který hraje klíčovou roli v produkci testosteronu, hlavního mužského pohlavního hormonu. Zinek se nachází v potravinách, jako je maso, mořské plody, dýňová semínka a fazole.

Selen je další důležitý minerál, který přispívá ke správnému fungování reprodukčního systému a má pozitivní vliv na kvalitu spermií. Zdrojem selenu jsou brazilské ořechy, ryby, hovězí maso, kuřecí maso a vejce.

Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální tuky, které pomáhají snižovat záněty v těle a zlepšují krevní oběh, což je nezbytné pro dosažení a udržení erekce. Omega-3 mastné kyseliny se nacházejí především v tučných rybách, jako je losos, makrela a sardinky, a také ve lněných semínkách a semínkách chia.

Fyzická aktivita a erekce

Fyzická aktivita má významný vliv na celkové zdraví člověka, včetně sexuálních funkcí. Pravidelné cvičení může zlepšit krevní oběh, hormonální hladiny a také psychickou pohodu, což jsou všechno faktory ovlivňující erekci. 

V následujících odstavcích se podrobně podíváme na to, jak fyzická aktivita ovlivňuje sexuální funkce, a na konkrétní typy cvičení, které mohou podpořit zdravou erekci.

Jak pravidelné cvičení ovlivňuje krevní oběh a sexuální funkce

Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje krevní oběh tím, že posiluje srdce a cévy a umožňuje efektivnější průtok krve do všech částí těla, včetně penisu. 

Cvičení navíc pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a udržovat zdravou hmotnost, což jsou důležité faktory prevence cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění, které mohou negativně ovlivnit sexuální funkce. 

Fyzická aktivita navíc snižuje stres a zlepšuje náladu díky uvolňování endorfinů, což má příznivý vliv i na sexuální touhu a výkonnost.

Typy cvičení podporujících erekci

Aerobní cvičení: tato cvičení, jako je rychlá chůze, běh, plavání nebo jízda na kole, jsou obzvláště účinná pro zlepšení krevního oběhu a srdeční kondice. Studie prokázaly, že muži, kteří pravidelně provádějí aerobní cvičení, mají lepší erektilní funkci.

Síla a vytrvalost: Cvičení zaměřená na zvýšení síly a vytrvalosti, například s činkami nebo tělesnou vahou, mohou také přispět k lepší sexuální výkonnosti. Tyto typy cvičení podporují produkci testosteronu.

Cvičení na erekci: jedná se o cvičení, která posilují svaly pánevního dna (Kegelovy cviky), trénink stopoření, ale také cvičení na zvětšení penisu (Jelqing).

Kegelovy cviky

Jeden z oblíbených cviků na posílení pánevního dna. Pro jejich provádění můžete pohodlně sedět nebo ležet a uvolnit své tělo. Poté se pokuste "vzpřímit" svaly dolní části pánve a aktivujte stejné svaly, které byste použili k zadržení moči. Toto svalové napětí udržujte po dobu 10 sekund a poté je pomalu uvolněte. Toto cvičení opakujte 8 až 10-krát.

Jelquing

Toto cvičení je také známé jako "dojení" a jeho provádění se tomuto procesu skutečně podobá. Začněte s dosažením mírného vzrušení, ale ne plné erekce. Poté naneste na penis lubrikační gel. Pomocí palce a ukazováčku vytvořte kruhový stisk kolem penisu u jeho kořene. Poté pomalu pohybujte tímto sevřením směrem ke špičce penisu, kde sevření uvolněte. Toto cvičení opakujte alespoň 10 minut.

Zastavení stopoření

Toto jednoduché, ale velmi účinné cvičení se zaměřuje na dosažení erekce bez fyzického kontaktu, pouze prostřednictvím vizualizace nebo vizuální stimulace. Po dosažení erekce se snažte udržet penis stopořený alespoň dvě až tři minuty, poté nechte erekci ustoupit. Tento postup opakujte třikrát až čtyřikrát.

Jóga a její vliv na sexuální zdraví mužů

Jóga je účinný způsob, jak podpořit erekci bez nutnosti užívání léků. Posiluje tělo a mysl, snižuje stres a úzkost, které mohou mít negativní dopad na sexuální funkce. Pravidelné cvičení jógy může zlepšit průtok krve do penisu, a tím podpořit lepší erekci. 

Studie z roku 2010 publikovaná v časopise The Journal of Sexual Medicine ukázala, že muži, kteří cvičili jógu, zaznamenali výrazné zlepšení v různých oblastech svého sexuálního života, včetně erekce, touhy, výkonu, sebedůvěry, synchronizace s partnerkou, kontroly ejakulace a orgasmu. Studie se zúčastnilo 65 mužů ve věku 24 až 60 let.

Tip: Podívejte se, jak podpořit sexuální funkce pomocí meditace

joga_muz_zdravi

 

Zde je několik jógových pozic, které mohou pomoci při erektilní dysfunkci:

Baddha Konasana (pozice motýla): Tato pozice se zaměřuje na protažení vnitřní strany stehen a pánevního dna, což stimuluje prostatu a zlepšuje krevní oběh v pánevní oblasti.

Postup:

Začněte tím, že si sednete na podložku a nohy natáhnete před sebe. Pro větší pohodlí si můžete pod boky položit deku. S výdechem pokrčte kolena a postupně přitahujte chodidla patami k bokům. Poté zatlačte kolena do podložky a přitáhněte chodidla k sobě před sebe.

Prsty na nohou můžete uchopit prvním a druhým prstem nebo kotníky uchopit rukama. Alternativně můžete natáhnout ruce dozadu s prsty směřujícími ke zdi za vámi.

V této poloze se snažte vydržet 1 až 5 minut. Při dýchání se snažte protáhnout trup směrem nahoru. Může vám pomoci představa, že se vytahujete po laně umístěném nad hlavou.

joga_pozice_muz 

Janu Sirsasana (pozice od hlavy ke kolenům): tato pozice zlepšuje pružnost zejména stehen, zad, boků a pánve, což může přispět ke zdravé erekci. 

Postup:

Začněte tím, že si sednete na podložku a nohy natáhnete před sebe. Pro větší pohodlí si můžete pod boky položit deku.

S výdechem pokrčte jedno koleno a přitáhněte patu ke kyčli. Přitiskněte chodidlo k vnitřní straně stehna opačné nohy a nechte koleno jemně klesnout k podlaze. Pokud koleno nedosáhne na podlahu, můžete jeho polohu stabilizovat srolovaným ručníkem nebo malou dekou.

Při nádechu zvedněte paže nad hlavu. S výdechem se předkloňte přes nataženou nohu a snažte se udržet co nejrovnější záda. Snažte se přiblížit bradu ke kolenu a rukama se snažte dosáhnout na špičky chodidel.

V této poloze vydržte 1 až 3 minuty. Snažte se uvolnit a zhluboka dýchat.

Na konci pozice pomalu a s hlubokým nádechem zvedněte ruce nad hlavu a vraťte se do sedu. Nezapomeňte cvik zopakovat na druhou stranu, abyste udrželi rovnováhu v těle.

Tato poloha pomáhá zlepšit flexibilitu, podporuje krevní oběh a pomáhá odbourávat stres. Při provádění pozice je důležité naslouchat svému tělu a přizpůsobit intenzitu svým schopnostem.

Dhanurasana (pozice luku): Tato silná pozice stimuluje reprodukční orgány a zlepšuje krevní oběh v této oblasti, což je prospěšné pro erekci.

Postup cvičení:

Lehněte si na podložku obličejem dolů, nohy mějte od sebe na šířku boků a ruce položte podél těla.

Postupně zvedejte nohy a zároveň stejným způsobem zvedejte horní část těla a snažte se rukama chytit kotníky. Jakmile se vám podaří dobře uchopit, vytáhněte nohy výš a dozadu a současně zvedněte hrudník od podložky. Během cvičení udržujte boky pevně spojené s podložkou.

V této poloze se snažte vydržet 20 až 30 sekund, přičemž dýchání by mělo být hluboké a pravidelné. Po uplynutí této doby se z polohy pomalu uvolněte. Pokud se při tom cítíte pohodlně, můžete cvičení několikrát zopakovat.

Tato pozice je nejen účinným způsobem, jak zlepšit flexibilitu a sílu, ale také pozitivně ovlivňuje vnitřní orgány a pomáhá uvolnit napětí v celém těle.

Bylinky a doplňky stravy - přírodní podpora erekce

Bylinky a doplňky stravy jsou často vyhledávanou alternativou k tradiční lékařské léčbě erektilní dysfunkce (ED). Mnohé z těchto přírodních produktů jsou oblíbené díky své cenové dostupnosti a menšímu riziku vedlejších účinků ve srovnání s farmaceutickými léky

V této části se podíváme na některé účinné byliny, které jsou známé svými potenciálními účinky na zlepšení sexuální funkce, a také na to, jak správně vybrat a užívat doplňky pro zlepšení erekce.

Co použít místo Viagry

Ženšen (Ashwagandha): Asijský nebo korejský ženšen je tradičně uznáván pro své tonizující a revitalizační účinky. Studie naznačují, že může zlepšovat erektilní funkci díky svému vlivu na zvýšení průtoku krve a zlepšení funkce cév a nervů.

Tribulus terrestris (Kotvičník): Tribulus terrestris, často používaný v tradiční čínské a indické medicíně, je považován za afrodiziakum a může přispívat ke zvýšení hladiny testosteronu a zlepšení sexuální výkonnosti.

Fenugreek (pískavice řecké seno): bylina tradičně používaná na indickém subkontinentu a v okolních oblastech jako koření. Je známá pro svou schopnost podporovat libido a zlepšovat sexuální výkonnost. Pískavice obsahuje sloučeniny, které mohou působit jako přírodní afrodiziakum a podporovat produkci testosteronu, čímž příznivě ovlivňují sexuální funkce.

Černý pepř obsahuje piperin, sloučeninu, která může zlepšit vstřebávání různých živin a bylin, včetně těch, které jsou užitečné pro sexuální zdraví. Černý pepř také stimuluje krevní oběh, který je klíčový pro zdravou erekci.

Shilajit (mumio): jedinečná látka, která se vyskytuje především v Himálaji a je známá svými regeneračními a tonizujícími účinky. Obsahuje kyselinu fulvovou a různé minerály, které mohou podpořit sexuální výkonnost, zvýšit hladinu testosteronu a zlepšit kvalitu spermií. Shilajit se tradičně konzumuje rozpuštěný v teplé vodě nebo mléce.

doplnek_stravy_primulus

Jak správně vybrat pilulky na erekci

Nemáme na mysli léky na předpis, které mohou mít nepříjemné vedlejší účinky, ale přípravky se 100% přírodním účinkem. V jejich složení jsou často výtažky a extrakty z bylin známých jako afrodiziaka, doplněné o další stopové prvky, které podporují erekci a celkově zvyšují potenci.

Účinek těchto produktů je založen na jejich pravidelném používání. Přírodní afrodiziaka zvyšují sexuální libido a apetit, čímž přispívají k rychlejšímu dosažení erekce. Aminokyseliny zlepšují prokrvení a tím i pevnost erekce. Vitamíny a minerály prodlužují trvání erekce a zároveň podporují zvýšení potence.

Další výhody:

 • Díky přírodnímu složení a absenci syntetických látek je jejich použití jednoduché a bez vedlejších účinků.
 • Bohaté složení znamená širokou škálu účinků, přičemž některé produkty mají pozitivní vliv i na libido, ejakulaci a dokonce i plodnost.
 • U produktů nejvyšší kvality mají zákazníci možnost vrácení peněz, pokud výsledky nesplní jejich očekávání

spermie_pohyb_pomoc

Dostupnost těchto produktů však neznamená, že by se nemělo dbát na jejich složení a původ. Při výběru doplňků stravy je důležité zaměřit se na výrobky od renomovaných výrobců, kteří poskytují jasné informace o složení a dávkování. 

Je důležité si uvědomit, že i přírodní produkty mohou interagovat s jinými léky a mít vedlejší účinky, proto je důležité užívat je zodpovědně a pod odborným dohledem.

Co ještě pomáhá při erekci

Existuje řada možností podpory erekce, které mohou pomoci zlepšit sexuální zdraví a kvalitu erekce. Kromě obecně známých přístupů, jako je změna životního stylu, cvičení nebo užívání doplňků stravy, existují i další metody, které mohou být účinné. 

V následujících odstavcích se blíže podíváme na tyto možnosti a jejich výhody pro podporu erekce.

Gel pro erekci

Erekční gely jsou lokálně aplikované přípravky, které mohou pomoci dosáhnout pevnější a déle trvající erekce. Tyto přípravky často obsahují látky, které zvyšují průtok krve do penisu, a tím podporují erekci. Gely jsou oblíbené pro svou snadnou aplikaci a rychlý nástup účinku. Před jejich použitím je však důležité přečíst si návod a zvážit možné alergické reakce na složky gelu.

Pravidelný sex

Pravidelná sexuální aktivita může mít pozitivní vliv na kvalitu erekce. Sexuální aktivita stimuluje průtok krve do oblasti genitálií, což může přispět k lepší erektilní funkci a zdraví prostaty. Pravidelný sex navíc může snížit stres, zlepšit spánek a zvýšit spokojenost v partnerském vztahu, což jsou všechno faktory, které mohou ovlivnit sexuální zdraví.

pravidelny_sex_vliv_na_erekci

Masáž prostaty

Masáž zdravé prostaty je příjemná a vzrušující. Stimulace prostaty při sexu má pozitivní vliv na erekci a často výrazně ovlivňuje intenzitu orgasmu. Zvětšená (hypertrofovaná) prostata naopak reaguje na stimulaci příliš citlivě a bolestivě. V takovém případě určitě navštivte urologa.

Nejlepším stimulátorem prostaty je pravidelný sex. Prostatě také prospívá plavání, jízda na kole, dřepy, skoky nebo Kegelovy cviky. Pravidelné prokrvení prostaty ji udržuje zdravou, což dále snižuje riziko problémů s erekcí.

Masáž prostaty lze provádět nepřímo nebo přímo. Nepřímá masáž spočívá ve stimulaci anální hráze (perinea) - místa mezi varlaty a konečníkem. Přímá masáž přes konečník je účinnější. Lze jej masírovat jednoduše prstem nebo erotickými pomůckami.

Při hledání způsobů podpory erekce je vždy důležité zvážit individuální zdravotní stav a konzultovat možnosti s lékařem nebo sexuálním terapeutem, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost zvolených metod.

Co dělat při nechtěné erekci na veřejnosti 

Pokud se ocitnete v situaci nechtěné erekce na veřejnosti, například v sauně nebo v posilovně, můžete vyzkoušet několik strategií, jak situaci zvládnout diskrétně a bez zbytečné pozornosti:

Zkuste se zaměřit na jiné myšlenky, které nejsou sexuálně stimulující. Můžete například přemýšlet o pracovních úkolech, plánovat svůj den nebo řešit nějaký problém.

Pokud jste v posilovně, můžete vyzkoušet fyzickou aktivitu, která zvýší průtok krve do jiných částí těla, například cvičení nohou nebo chůzi. Máte-li s sebou ručník nebo tričko, můžete je strategicky umístit tak, aby zakryly vaši erekci, dokud neodpadne.

erekce_na_verejnosti

Pokud sedíte nebo ležíte, zkuste změnit polohu. Postavte se nebo si sedněte jinak, abyste se rozptýlili a změnili tlak na své tělo. Hluboké dýchání a relaxační techniky mohou pomoci snížit hladinu stresu a napětí, což může pomoci zmírnit erekci.

Pokud se v sauně cítíte nepříjemně, můžete se osprchovat studenou vodou nebo saunu na chvíli opustit, což vám pomůže snížit tělesnou teplotu a erekci.

Pamatujte, že erekce je přirozený fyziologický jev a neměli byste se cítit provinile nebo zahanbeně, že se vám to stalo. Většina lidí ve vašem okolí si pravděpodobně ničeho nevšimne, takže zachovejte klid a řešte situaci diskrétně.

Závěrem

Na cestě za pochopením a zlepšením erekce jsme se společně zabývali mnoha tématy - od příčin erektilní dysfunkce přes různé formy až po možnosti léčby a vzájemnou podporu. Doufáme, že vám tento článek poskytl užitečné informace a strategie, které můžete využít ke zlepšení svého sexuálního zdraví a kvality života.

Pamatujte, že při jakýchkoli problémech s erekcí je důležité o nich mluvit otevřeně a bez zbytečných obav. Ať už se rozhodnete vyhledat odbornou pomoc, nebo vyzkoušet některé z výše uvedených tipů, klíčové je přistupovat k situaci trpělivě, s pochopením a laskavě. Váš sexuální život a vztahy mohou být naplňující a uspokojující, i když se budete nějakou dobu potýkat s problémy souvisejícími s erekcí.

Nejste sami a pomoc je vždy po ruce. Nechte se tímto článkem inspirovat k otevřené komunikaci, objevování nových možností a budování silnějších, intimnějších vztahů.

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15636328/
https://www.erekciablog.sk/cviky-na-erekciu/
https://www.solen.sk/storage/file/article/8f3dc8a3f7f7671e724f17d443c3b471.pdf
https://www.psychiatry.sk/cms/File/kapitoly-modernej-psychiatrie/vaseckova-2018.pdf
https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/7/10/3460/6848165
https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction/exercises
https://www.afrodiziakum.sk/cviky-na-erekciu/
https://www.planetayurveda.com/library/gokshura-tribulus-terrestris/

O autorovi

Radka Žiaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO

Zpět na přehled

Mohlo by Vás zajímat...

Objednejte si PRIMULUS

 
Balení na měsíc (60 tablet)

Balení na měsíc (60 tablet)

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Garance spokojenosti nebo vrácení peněz

Garance spokojenosti nebo vrácení peněz

 

Jednorázový nákup

Jednorázový nákup
Jednorázový nákup - doprava zdarma po celé ČR
569 Kč za celé balení

Pravidelný měsíční odběr

Jednorázový nákup
Pravidelně přímo do schránky – kdykoliv zrušíte
569 Kč 494 Kč za celé balení Každý měsíc ušetříte 75 Kč

Otázky a odpovědi

Za jak dlouho pocítím první účinky?+

Tento fakt je hodně individuální. Záleží na mnoha faktorech. Rozhodující je váš věk, fyzická kondice, stravovací návyky apod. Hladina testosteronu je u každého muže jiná, proto vám nedokážeme dát přesnou odpověď. Dle dosavadních zkušeností, se nejrychlejší účinky dostavují během dvou týdnů, většina mužů však pocítí rozdíl po jednom až dvou měsících užívání.

Může mi PRIMULUS pomoct, když je mi teprve 20 let? +

PRIMULUS je primárně určený pro muže starších 25 let, u kterých se již začíná projevovat nižší hladina testosteronu. To ale neznamená, že by pro vás PRIMULUS nebyl přínosný. Obsahuje řadu vitamínů a minerálů, které muži potřebují v každém věku a často jich mají nedostatek. Málo Zinku? Nedostatek vitamínu D? Malý přísun hořčíku? PRIMULUS je řešení.

Proč musím brát dvě tablety denně?+

Nechceme dělat nic napůl. Abychom měli jistotu, že vám PRIMULUS opravdu pomůže, musí obsahovat dostatek všech účinných látek ve správném poměru. Dané množství nejsme schopni dát do jedné tablety. Pokud si zapomenete vzít tabletu ráno, hlavu si z toho nedělejte, bez problému si můžete vzít večer dvě tablety najednou.

Má PRIMULUS nějaké vedlejší účinky? +

PRIMULUS je 100% přírodní produkt, který se skládá pouze z vitamínů, minerálů a extraktů z dvou bylin. Hlavní síla našeho produktu je především jedinečná kombinace těchto látek a objem, ve kterém jsou obsaženy. Všechny složky jsou v lékárnách běžně dostupné a lékaři velmi často doporučované. Nejedná se o žádné zakázané látky a PRIMULUS vám nikdy nemůže zvednout testosteron nad vaší přirozenou hladinu.

Nemusíte se tedy obávat, žádné vedlejší účinky vám nehrozí.

PS: Pokud užíváte léky na snížení krevního tlaku, je vhodné projednat užívání produktu s vašim lékařem. Některé tyto léky jsou v kontraindikaci s extraktem z kotvičníku zemního.

Co se stane s mým testosteronem, když PRIMULUS přestanu brát?+

V případě, že PRIMULUS v budoucnu přestanete užívat, vaše hladina testosteronu se v nejhorším případě po čase vrátí opět na úroveň před užíváním produktu. Na rozdíl od anabolických steroidů, které snižují vlastní tvorbu testosteronu (tělo ho přestane produkovat, protože ho dostává „uměle“) náš produkt podporuje vlastní, přirozenou tvorbu tohoto hormonu. Proto zde nehrozí žádný negativní metabolický efekt.

Dá se zajistit stálý odběr bez nutnosti jednorázových nákupů?+

Samozřejmě. Nejlepší efekt se dostaví právě při pravidelném užívání. Každý, kdo si u nás koupí balení PRIMULUS, může být dobrovolně zařazen do pravidelného odběru, kdy vám PRIMULUS bude odesílán pravidelně každých 30 dní. Jednoduše a pohodlně. O této možnosti vás budeme kontaktovat po vašem prvním nákupu. Nikoho do ničeho nenutíme, je to pouze na vás.

O nás

Naším cílem bylo vytvořit kvalitní produkt a služby okolo něj, které pomáhají dělat život lepší či jednodušší. Produkt, za který se nikdy nebudeme stydět a který budeme sami používat. Dali jsme si za cíl vytvářet dlouhodobé a hlavně spokojené zákazníky. Spokojenost kupujícího je vždy na prvním místě, protože víme, že nejlepší reklama je vždy pozitivní recenze či doporučení spokojeného zákazníka.

Více o nás

Nahoru