Vitamín K a jeho vliv na testosteron

Ing. Jan Klusák

Ve světě doplňků stravy, vitamínů, minerálů a jiných živin existuje nepřeberné množství nejrůznějších látek.

Některé jsou všem velice dobře známy, a pak existují takové, o kterých většina z Vás nikdy neslyšela.

Jedním z těch méně známých vitamínů je také vitamín K. Většina lidí bohužel ani neví, že tento vitamín existuje a to je dle mého názoru chyba – jelikož dokáže ve Vašem těle celkem pozoruhodné věci, jakými jsou například snížení rizika kardiovaskulárních chorob či zlepšení pevnosti a stavby kostí.

Pojďme si společně odhalit „tajemství“ tohoto málo známého vitamínu a také si něco povědět o jeho vlivu na Váš testosteron.

Vitamín K

Ve skutečnosti existují tisíce různých forem vitamínu K, ale ty, které nás zajímají, jsou ve své podstatě 2 – Vitamín K1 (fyllochinon) a K2 (menachinon).

O vitamínu K1 se můžete dočíst poměrně běžně v množství článků, týkajících se zeleniny, listů a prostě všech těch vegansky zaměřených webů, nicméně z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu se téměř nikdo nezabývá vitamínem K2, který můžete nalézt v potravinách, jako jsou sýry, vaječné žloutky, máslo, játra apod.

Naše strava obsahuje zhruba 10x více vitamínu K1 než K2. To by nebylo až tak neobvyklé, kdyby neexistovala celkem mylná představa o tom, že našemu tělu nepotřebujeme dodávat vitamín K2, jelikož si ho dokáže samo přetvořit z vitamínu K1.

Tento jev je v mnoha studiích pozorován u zvířat, nicméně lidské tělo nedokáže tuto syntézu provádět efektivně. Ve skutečnosti některé studie (studie, studie) potvrzují, že bychom tělu měli dodávat vitamín K2 stejně jako ostatní vitamíny (a mohli se tak těšit všem „benefitům“, které našemu tělu může přinést).

Ptáte se, jak může být tento vitamín zdraví prospěšný?

No nehledě na to, že má celkem podstatný vliv na Váš kardiovaskulární systém (snižuje riziko kardiovaskulárních chorob) a na hustotu kostí (obzvláště v kombinaci s vitamínem D), má mnoho dalších skvělých účinků…

A jedním z nich je také vliv na Váš testosteron!

Význam vitamínu K je poměrně nová věc, a to i pro většinu vědců a lékařů, jelikož jak již bylo zmíněno výše se po velmi dlouhou dobu mělo zato, že se K2 syntetizuje z vitamínu K1 a oba mají velice podobné účinky.
Několik nedávných studií však prokazuje fakt, že tato původní domněnka není vůbec pravdivá.

  • Například tato studie prokázala snížení výskytu rakoviny prostaty o 30 % u mužů, kterým byl podáván vitamín K2, kdežto suplementace vitamínem K1 neměla žádný efekt – zajímavé, nemyslíte?

  • A dále – tato studie prokazuje, že podávání vitamínu K2 výrazně snižuje riziko kardiovaskulárních chorob tím, že přispívá k odstraňování vápenatých usazenin ze stěn tepen, kdežto suplementace vitamínem K1 opět neměla žádný efekt.

Tak… a tady máme 2 hlavní formy vitamínu K2, kterých máme deficit: MK-7 a MK-4. Jaký je mezi nimi rozdíl?

MK-7 je produkován v našem gastrointestinálním systému, tzn. můžeme ho získávat z potravy – převážně pak z fermentovaných potravin, jakými jsou sýry apod. Je považován za velmi účinnou formu vitamínu K2, co se suplementace týče a dokáže zůstat a působit okolo 3 dnů v krevním řečišti.

MK-4 se syntetizuje v celém našem těle převážně pomocí enzymů (mimořádně velký výskyt tohoto vitamínu je v našem mozku). Jeho přísun a správnou syntézu zajistíte dostatečnou konzumací masa živočichů, živících se trávou a zelenými rostlinami (pozor však na maso, pocházející ze zvířat, krmených zrním a granulemi – u těch mnoho vitamínu K nenajdete). V krevním oběhu se však zdržuje podstatně kratší dobu (cca 8 hodin), proto je obecně považován za horší formu vitamínu K2, co se suplementace týče, než MK-7.

ALE – existuje jeden z hlavních důvodů, proč považuji MK-4 za přínosnější formu vitamínu K2, a to kvůli jeho pozitivním účinkům na zvýšení testosteronu!

Vitamín K a testosteron

V jedné Japonské studii zkoumali vědci vliv vitamínu K2 (konkrétně formy MK-4) na produkci testosteronu u samců krys po dobu 5 týdnů.

Současně měřili obsah testosteronu v krevní plazmě a ve varlatech a došli k pozoruhodným závěrům. Výsledky po 5 týdnech ukázaly nárůst testosteronu o více než 70 % v krevní plazmě a téměř 90 % ve varlatech, přičemž nedošlo k sebemenšímu nárůstu luteinizačního hormonu v krvi, což pravděpodobně znamená, že vitamín K2 stimuluje produkci testosteronu přímo ve varlatech, nikoli v mozku.

Další Japonská studie prokázala, že nedostatek vitamínu K2 u samců potkanů snižuje hladinu testosteronu vlivem špatné syntézy testosteronu z cholesterolu. Suplementací vitamínu K2 (MK-4) byl zajištěn velmi rychlý testosteronu a obnovením hladiny do normálu.

Abych toto vše uvedl na pravou míru:

  • výše uvedené studie podávají poměrně přesvědčivé důkazy o tom, že vitamín K2 (resp. jeho forma MK-4) má velice slibné účinky na zvýšení hladiny testosteronu.
  • NICMÉNĚ dávky, podávány potkanům ve zmíněných studiích, byly abnormálně vysoké. U lidí by bylo ekvivalentním množstvím dávka okolo 12 mg/kg, což je, vzhledem k maximálnímu bezpečnému množství 45 mg/den, naprosto extrémní dávka.

Vzhledem k výše uvedené informacím a také faktu, že žádná studie zatím nebyla provedena v těchto množstvích na lidech, nevěřím tomu, že by někdo z Vás byl ochotný přijmout fakt, že má vitamín K2 opravdu ten správný vliv na zvýšení hladiny testosteronu a vyzkoušet to na vlastním těle – popravdě, ani já bych to na sobě nechtěl zkoušet a riskovat tím nějakou otravu :).

Nezbývá tedy počkat do doby, než bude nějaká studie provedena na lidech, která tyto poznatky o vitamínu K2 potvrdí.

Do té doby však můžete bez obav doplňovat vitamin K2 v dávkách 30 – 45 mg jednou za několik dní – udržíte si tak srdce a kosti zdravé. A pokud to bude mít i vliv na Váš testosteron – jenom lépe.

O nás

Naším cílem bylo vytvořit kvalitní produkt a služby okolo něj, které pomáhají dělat život lepší či jednodušší. Produkt, za který se nikdy nebudeme stydět a který budeme sami používat. Dali jsme si za cíl vytvářet dlouhodobé a hlavně spokojené zákazníky. Spokojenost kupujícího je vždy na prvním místě, protože víme, že nejlepší reklama je vždy pozitivní recenze či doporučení spokojeného zákazníka.

více o nás